In Degustazione

Dr.Loosen 2008

Wehlen Sonnenhur Trocken Dr. Loosen 2008

Kaseler Nies’ Chen Spatlese Karlsmühle 2008

Kaseler Kehrnagel Auslese Karlsmühle 1997

Manz Auslese Trocken 2007

Foto di Tenuta Montelaura